728 x 90

اخبار اعتراضى,

تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن مهر در خرمشهر

-

تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن مهر در خرمشهر
تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن مهر در خرمشهر
جمعی از متقاضیان مسکن مهر خرمشهر روز شنبه 23مرداد در اعتراض به تحویل ندادن واحدهای مسکن خود در منطقه 42 هکتاری این شهر در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند.

یکی از تجمع‌کنندگان گفت: «با توجه به گذشت 9سال از زمان آغاز طرح احداث مسکن مهر در منطقه 42 هکتاری تا کنون اقدامی برای تحویل مسکن به متقاضیان خرمشهری نشده است… مدت تحویل واحدهای مسکونی 18ماه اعلام شده بود در حالی که زمان زیادی از این تاریخ می‌گذرد و قیمتهای تکمیل هر واحد از متری سه میلیون ریال به هفت میلیون ریال افزایش یافته است» ..

وی افزود: «ما متقاضیان مسکن هم‌اکنون در شرایط سختی در مسکن استیجاری و فرسوده زندگی می‌کنیم و… خواستار پیگیری و تسریع در امر واگذاری مسکن هستیم.