728 x 90

بحران اقتصادى ايران,

انصراف بانکهای خارجی از تأسیس شعبه در کیش

-

انصراف بانکهای خارجی از تأسیس شعبه در کیش
انصراف بانکهای خارجی از تأسیس شعبه در کیش
به اعتراف مدیرعامل منطقه آزاد کیش، با مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، بانکهای خارجی از فعالیت در این منطقه منصرف شده‌اند.

این شورا سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک در مناطق آزاد را 6 برابر افزایش داد.

مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک برون‌مرزی در مناطق آزاد از ۲۵ میلیون یورو به ۱۵۰ میلیون یورو افزایش یافته است.

علی‌اصغر مونسان میزان افزایش سرمایه مورد نیاز تأسیس بانک در مناطق آزاد را نامناسب توصیف و اعتراف کرد: «با این مصوبه سرمایه‌گذارانی که برای تأسیس ۷ بانک تقاضا داده بودند منصرف شده‌اند».

شورای پول و اعتبار همچنین گفته است، سرمایه‌گذاران متقاضی باید نماینده بانکهای معتبر و 'قادر به جبران زیانهای احتمالی وارده، پوشش ریسک‌ها، تضمین ثبات و پایداری و دارای ظرفیت اعتباری و تسهیلات‌دهی کافی باشند. این در حالی است که رژیم ایران هم‌چنان در صد‌ر لیست سیاه پولشویی قرار دارد و بانکها و مؤسسه‌های مالی مهم جهان از همکاری گسترده با این رژیم پرهیز می‌کنند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/94158cce-945a-4bf0-af17-c2b5d720c72e"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات