728 x 90

تشدید سرکوب ,

بی خبری از وضعیت هموطنان دستگیر شده، پیروان آیین یارسان در کرمانشاه

-

 هموطنان یارسانی در اعتراض به سفر روحانی به کرمانشاه لبان خود را دوختند
هموطنان یارسانی در اعتراض به سفر روحانی به کرمانشاه لبان خود را دوختند
به دنبال تجمع جمعی از جوانان و پیروان آیین یارسان در مقابل سپاه ضد‌مردمی کرمانشاه در روز 28تیر در اعتراض به ظلم و تبعیض علیه آنان، پاسداران جنایتکار با یورش به این تجمع اقدام به دستگیری 16تن از این جوانان کرده و آنان را به نقطه نامعلومی منتقل کردند.

پیشتر نیز سه تن از این هموطنان در اعتراض به شرایط خفقان و سرکوب هنگام سفر آخوند روحانی به این استان با دوختن دهانهای خود دست به اعتراض زده بودند که آنان نیز توسط نیروهای سرکوبگر دستگیر شده بودند.

پس از این دستگیریها به‌رغم مراجعات مکرر خانوادها تا کنون هیچ اطلاعی از محل نگهداری آنان و همچنین وضعیتشان در دست نیست.

اسامی سه تن از این هموطنان که با دوختن دهانهای خود به سفر آخوند روحانی دست به اعتراض زده بودند عبارتند از: سیاوش حیاتی، سید امین عباسی و نوشاد طاهری.