728 x 90

اخبار حوادث,

آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی سینا بعد از ۵۰ساعت و ۶۰میلیون یورو خسارت به پایان رسید

-

آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی
آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی
مدیر بیمه‌های آتش‌سوزی رژیم در یک مصاحبه گفت: ”کارشناسان این مجموعه خسارت وارده به پتروشیمی بوعلی سینای ماهشهر را حدود ۶۰ میلیون یورو تخمین زده‌اند“.

بر اساس خبر خبرگزاریهای حکومتی رژیم، آتش‌سوزی این مجتمع بعد از 50ساعت و اتمام منابع سوختی یکی از مخزنهای سوختی آتش گرفته به پایان رسید.

بی عملی کارگزاران رژیم از یک‌سو و نبود امکانات اطفاء حریق آنهم در این مجتمع باعث شد که حریق بخش عظیمی از مجتمع را نابود کند و بیش از 60 میلیون یورو خسارت بر جای بگذارد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/3590fe9e-3d28-44e4-ac70-e83271cf342e"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات