728 x 90

حمله موشكى,

در برابر نعره‌های شیطان

-

موشکباران کمپ لیبرتی
موشکباران کمپ لیبرتی
اگر آزادی در دستان من نبود
دشمنانش با من به خوشخویی سخن می‌گفتند
اگر پلی نبودم به سوی فردا
این‌چنین پاره‌های آهن گدازان شب را
بر سرم نمی‌ریختند
 
پس همه چیز روشن است
پس معلوم شد
که همه چیز در دستان من است
ونمی‌خواهند
این دست
نان کارگر را به او برگرداند
 
پس،
از غیظ انفجارها
تعریف من را دریاب
در کوبش هول‌انگیز موشکها
عظمت من را ببین
 
همه‌ی این تنوره‌کشیدنها
برای آن است
که دستان مهر
چهره‌ی کودک خیابان را نوازش نکند
 
همه‌ی اینها برای آن است
که قفل زندانها
                            نپوسد
در برابر نعره‌های موشک ایستاده‌ام
و با خود، شعله‌ها و ضربات را تجزیه و تحلیل می‌کنم
«م. شوق» 15تیر95.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/84fbe944-a50c-4053-ac56-d0848a64b2bf"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات