728 x 90

روابط ایران و کشورهای منطقه,دخالتهای ایران,

وزیر مطبوعات بحرین از رژیم ایران خواست دست از تروریسم بردارد

-

بحرین
بحرین
علی بن محمد رمیحی وزیر مطبوعات بحرین عادی‌سازی روابط کشورهای خلیج فارس با رژیم ایران را منوط به دست برداشتن این رژیم از د‌خالت در امور این کشورها و توقف حمایت از گروه‌های تروریستی و خودداری از اعمال خصمانه برای متزلزل ساختن امنیت و ثبات منطقه دانست.

به گزارش روزنامه الرأی الیوم چاپ اردن وی درباره نقش رژیم ایران در منطقه گفت: «دخالتهای خصمانه رژیم ایران در امور بحرین و کشورهای منطقه عربی چیز جدیدی نیست و همیشه از قدیم با هدف متزلزل کردن امنیت و ثبات و دامن زدن به طائفی گری و نفرت در جوامع آرام وجود داشته است» .
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/0becd1f8-06ef-4f88-af99-3084d2f2b573"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات