728 x 90

تشدید سرکوب ,سرکوب زنان,

دستگاه قضاییه آخوندها برای زنان دوچرخه سوار در طرقبه شاندیز خط‌ و نشان کشید

-

دوچرخه سواری زنان و خط و نشان کشیدن دادستان رژيم در طرقبه
دوچرخه سواری زنان و خط و نشان کشیدن دادستان رژيم در طرقبه
رژیم زن‌ستیز آخوندی تهدید به برخورد قضایی با زنان دوچرخه سوار در طرقبه شاندیز کرد.

جواد شاکری دادستان جنایتکار رژیم در شهرستان طرقبه شاندیز ظهر روز پنجشنبه 3تیر95 گفت: «افراد نباید تصور کنند هر کسی بخواهد عشرت کند به این منطقه بیاید لذا خانمهایی تحت عنوان دوچرخه سوار با پوششهای نامناسب در مسیرهای طرقبه و شاندیز دیده می‌شدند، از ورودشان جلوگیری شد» .
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/600f3d03-5c01-4510-8b87-319d1d8b5b38"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات