728 x 90

ترس رژيم ایران از قیام,

کشف و شهود آخوند مصباح در سردابهای جهل و جنایت!

-

ترس رژیم از جوانان
ترس رژیم از جوانان
این روزها تمام کارگزاران نظام ترس و وحشت خود از جوانان را به هر نحوی که شده به زبان می‌آورند، از نمایش جمعه تهران گرفته که آخوند موحدی کرمانی نسبت به ارتش بیکاران ابراز وحشت کرده و ملتمسانه از کارگزاران نظام خواسته که مشکل رکود و بیکاری حل بشود تا رنجبرزاده عضو هیأت‌رئیسه مجلس ارتجاع که گفته «این همه جوان بیکار زیبنده نظام نیست»

آخوند مصباح یزدی هم در جلسه درسی که در دفتر خامنه‌ای برگزار کرده در رابطه با نسل جوان نکات قابل توجهی گفته. این آخوند جنایتکار که در نمایش انتخابات خبرگان نظام هم رأی نیاورده و حالا به حوزه جهل و جنایت در قم خزیده به بمباران فکری ذهن نسل جوان توسط رسانه‌ها اشاره کرده و گفته: «رسانه‌های دشمن به این جوان می‌گویند که باید آزاد باشد, ما باید در قدم اول برای این جوانی که بحثهای عمیق را مطالعه نکرده است, اثبات کنیم که انسان باید برای خودش محدودیتهایی بپذیرد, این‌که انسان خودش را آزاد بداند, فکر خوبی نیست, با مثال‌های ساده می‌توان به همه ثابت کرد که انسان باید محدودیت را بپذیرد. » (خبرگزاری حکومتی فارس21خرداد95)

این هم از کشف و شهودهای جدید آخوند مصباح در سردابهای حوزه قم! از اندیشه‌های قرون‌وسطایی آخوندها چیزی جز این هم انتظار نمی‌رود، اندیشه‌هایی که نتیجه‌اش این می‌شود که اگر «انسان خودش را آزاد بداند، فکر خوبی نیست» جالب این است که می‌خواهد با «مثالهای ساده» هم آن را اثبات کند و از آن جالب‌تر این‌که به جوان عصر ارتباطات که با چند تا کلیک در فضای مجازی می‌تواند به آخرین اخبار سیاسی و دستاوردهای علمی دست پیدا کند، می‌گوید «جوانی که بحثهای عمیق را مطالعه نکرده» .

واضح است که منظور این آخوند از «بحثهای عمیق» رساله‌های صد من یک غاز آخوندهاست. محدودیتهای مورد نظر این آخوند هم ناشی از شرع دروغین آنهاست که با اهرم هایی مثل «یا روسری یا توسری» و گشتهای سرکوبگر ارشاد می‌خواهند به خورد جوانها بدهند. البته از نظر آخوند مصباح، اصلی‌ترین محدودیتی که جوانها باید به آن تن بدهند خود نظام ولایت‌فقیهه... . اما واقعیت چیست و چرا آخوند مصباح چنین حرف هایی را می‌زند؟ ! واقعیت این است که جوان امروزی به نظام جهل و جنایت ولایت‌فقیه تن نمی‌دهد و این محدودیت قرون‌وسطایی را نمی‌پذیرد، واقعیت این است که مدتهاست فریادهای آزادیخواهانهٴ جوانان از گوشه و کنار به گوش می‌رسد، فریادهایی که به‌ویژه در فضای مجازی رساتر است. آخوندها هم که پاسخی برای این فریادهای آزادیخواهانه ندارند، تلاش می‌کنند با چنین روضه خوانیهایی اگر بتوانند صورت مسأله، یعنی اصل آزادی را از روی میز پاک کنند.

در نظام ولایت‌فقیه یک عده از لشکر بیکاران نگرانند و می‌نالند و یک عده هم از جوانهای آزادیخواه، اما در هر شکل و صورتی که آخوندها و کارگزارانشان، نگرانیهای فزاینده خود را بارز کنند، صورت مسأله آنها یک چیز است، ترس از جوانان و نگرانی از روزی که این جوانان در قیامی سراسری حاکمیت سیاه ولایت‌فقیه را به چالش بکشند. قیامی آزادیخواهانه و تردید ناپذیر.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d8a6fea3-4c20-494b-81bd-40d563e050ce"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات