728 x 90

تشدید سرکوب ,

اسماعیل عبدی در بیمارستان

-

اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران
اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران
اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، که به‌تازگی پس از اعتصاب‌غذای ۱۶ روزه با قرار وثیقه آزاد شده است، روز شنبه اول خرداد ۹۵ به‌دلیل عفونت و خونریزی کلیه‌هایش در کرج به بیمارستان مراجعه کرد.
پزشکان معالج پس از بررسیهای اولیه و مداوا در بیمارستان کرج اعلام کردند، وی می‌بایست برای ادامه‌ معالجات تخصصی به بیمارستان موسوم به هاشمی‌نژاد تهران مراجعه کند.

اسماعیل عبدی، در ماه فوریه مطلع شد که توسط بیدادگاه رژیم به 6سال زندان محکوم شده است. اتهام وی ”تبلیغات گسترده علیه نظام “و ”تجمع و توطئه برای ارتکاب جرایم علیه امنیت رژیم “عنوان شده است.

این اتهامات به‌خاطر فعالیتهای وی در برپایی تظاهرات توسط معلمان و اعضای انجمن صنفی معلمان در بیرون مجلس ارتجاع در اعتراض علیه درآمد کم، بودجه کم آموزشی و زندانی شدن معلمان کانون صنفی معلمان بوده است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/2d97f305-6540-4fbd-9800-4e48d080d00d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات