728 x 90

اخبار اعتراضي,

قروه: تجمع اعتراضی دانشجویان

-

استان کردستان - قروه
استان کردستان - قروه
به گزارش رسیده از قروه در استان کردستان جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد این شهر روز چهارشنبه15اردیبهشت در اعتراض به وضعیت بدخدماتی تجمع کردند.

دانشجویان در این تجمع اعلام کردند بوی تعفن زباله‌هایی که یک هفته است در مقابل ورودی دانشگاه مانده؛ همه دانشگاه را پوشانده است، ولی تا کنون هیچ اقدامی نشده است.