728 x 90

اخبار اعتراضي,

چالوس: اعتصاب کسبه و مغازه‌داران

-

اعتصاب کسبه و مغازه‌داران چالوس
اعتصاب کسبه و مغازه‌داران چالوس
روز دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 از ساعت هشت و نیم صبح، کسبه مراکز خرید در منطقه چالوس اعلام اعتصاب کردند. این حرکت در اعتراض به اخاذی مالیاتی رژیم صورت گرفت.

رژیم آخوندی به مغازه‌داران پاساژ منطقی در خیابان 17شهریور چالوس فشار زیادی برای اخاذی آورده است. اما آنها زیر بار فشارها و تهدیدهای رژیم نرفتند و اعتصاب کردند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/3d739cea-7acf-4c48-9b35-2db7ad193b7c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات