728 x 90

تشدید سرکوب ,اقلیتهای مذهبي,

سرکوب شهروندان بهایی، پلمپ ۱۸ واحد صنفی

-

پلمپ مغازه‌های شهروندان بهایی در قائم شهر
پلمپ مغازه‌های شهروندان بهایی در قائم شهر
مغازه‌های 18تن از شهروندان بهایی در شهرهای بابلسر، فریدون کنار، ساری و رامسر روز یکشنبه 12اردیبهشت توسط مأموران سرکوبگر رژیم پلمپ شد.

این اقدام در شرایطی صورت گرفت که شهروندان بهایی به‌دلیل یکی از اعیاد مذهبی در این روز مغازه و محل کسب و کار خود را تعطیل کرده بودند.

پیش‌تر نیز اداره اماکن رژیم در بابلسر اعلام کرده بود بهاییان حق تعطیل کردن اماکن خود را در ایام اعیاد مذهبی اشان ندارند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/02cb3379-1abc-4816-9cb5-a10186264012"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات