728 x 90

اخبار علمی و فناوری,

پیروزی کامپیوتر هوشمند در برابر قهرمان جهان در بازی چینی ”گو “

-

بازی 'گو'  یک بازی دو نفره باستانی چینی
بازی 'گو' یک بازی دو نفره باستانی چینی
در دومین دور بازی چینی معروف به گو، کامپیوتر هوشمند آلفا گو توانست قهرمان جهان در این رشته را شکست دهد. این مسابقه 5 دور دارد که در دومین دور که روز پنجشنبه 20اسفند برگزار شد. قهرمان جهان در رشته گو برای دومین دور، در مقابل این کامپیوتر شکست خورد.

آلفا گو یک برنامه کامپیوتری است که توسط یکی از شرکتهای وابسته به گوگل تهیه و توسعه یافته است. این نرم افزار کامپیوتری توانسته بازی را یاد بگیرد، خیلی شبیه به انسانها فکر کند و در نتیجه قادر شود که یک بازیکن حرفه‌ای "گو" را شکست بدهد.

بازی "گو" که یک بازی دو نفره باستانی چینی است، قوانین ساده‌یی دارد ولی بسیار پیچیده است، در این بازی تخته‌ای وجود دارد که روی آن یک شبکه‌ی ۱۹ در ۱۹ رسم شده است. شبیه شطرنج یک نفر مهره‌های سفید و نفر دوم مهره‌های سیاه دارد. آنها باید به نوبت، مهره‌های خود را روی تقاطع بین هر چهار خانه‌ قرار دهند. در واقع تعداد تقاطع‌ها در هر ردیف ۱۹ عدد است نه تعداد خانه‌ها.