728 x 90

فقر و بيكارى,بحران اقتصادى ايران,فساد اقتصادى,

اعتراف پاسدار علی لاریجانی: ایران در شرایط اقتصادی سختی به‌سر می‌برد

-

بیکاری در ایران
بیکاری در ایران
پاسدار علی لاریجانی عصر روز پنجشنبه 29بهمن 94طی سخنانی در قم به وضعیت وخیم اقتصادی اعتراف کرد و گفت: ”هم‌اکنون شرایط کشور به‌ویژه در مسائل اقتصادی در سختی به‌سر می‌برد و با وجود رفع تحریم‌ها در حل پرونده هسته‌یی هنوز اقتصاد کشور جان نگرفته است“.

وی با وقاحت تمام زنان را به ماندن در کنج خانه‌ها تحت عنوان اشتغالزایی درون خانه‌ها دعوت کرد و گفت: ”یکی از ظرفیتها شغل‌های سنتی است. مانند قالیبافی و صنایع حرفه‌آموزی… یکی دیگر از ظرفیتهای استان قم اشتغالزایی در درون خانه‌ها است که باید این حوزه نیز توسعه پیدا کند“.