728 x 90

اخبار سوريه,

درخواست مراکز پزشکی حلب و ادلب سوریه برای کمکهای فوری

-

بمباران بیمارستان در سوریه توسط هواپیماهای روسی
بمباران بیمارستان در سوریه توسط هواپیماهای روسی
مراکز پزشکی در استانهای حلب و ادلب روز سه‌شنبه 27بهمن 94 از جامعه جهانی خواستند برای آنها کمکهای پزشکی فوری تأمین کنند تا درمانگاههایی که در روزهای گذشته به‌دلیل بمبارانهای روسیه تعطیل شده است شروع به‌کار کنند.

در جنوب سوریه و به‌طور مشخص در استان درعا بمبارانهای روسیه باعث انهدام بیمارستانهای این استان شده است.

بمبارانهای روسیه باعث سرازیر شدن سیل آوارگان به نوار مرزی ترکیه شده است. در مرز ترکیه آوارگان سوری در اردوگاههای خود ساخته و در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کنند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/83760013-5fd8-42a0-8900-5c5dc91ce1af"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات