728 x 90

-

طارق الهاشمی، عادیسازی روابط با سوریه را یکی از اهداف سفر خود به دمشق دانست

-

دکتر طارق الهاشمی
دکتر طارق الهاشمی
طارق الهاشمی معاون رئیس‌جمهور عراق، گفت از حضورم در کشور سوریه برای بازنگری اختلافاتی که اخیراً بین عراق و سوریه رخ داده استفاده می‌کنم. این اختلافات به نظرم بین اعضای یک خانواده است. در نهایت امر آنچه که ما را دور هم جمع می‌کند بسیار بیشتر از آنچیزی است که ما را از هم جدا می‌کند. من پیام شفاهی از دولت عراق دارم که آنرا به رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور در رابطه با عادیسازی روابط بین عراق و سوریه منتقل خواهم کرد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/19a8fb82-02b6-4d7f-91d1-1d86d481664d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات