728 x 90

حمایتهای مردمی,

تهران، قم، سیستان و بلوچستان؛ بیانیه‌های هواداران سازمان مجاهدین خلق در محکومیت سفر آخوند روحانی

-

نه به آخوند روحانی در پاریس
نه به آخوند روحانی در پاریس
جمعی از دانشجویان هوادار سازمان مجاهدین خلق در دانشگاه خواجه نصیر در بیانیه خود در محکومیت سفر آخوند روحانی به فرانسه از جمله نوشته‌اند:
دعوت دولتهای اروپایی از روحانی به‌عنوان سردمدار صدور تروریسم در خاورمیانه و جنایتکار حقوق‌بشر موجی از نفرت و انزجار را در بین مردم ستم دیده ایران پدید آورده است. دعوت از شخصی که در طی دو سال ریاست‌جمهوری خود نسبت به دو هزار اعدام واکنشی حمایت گونه داشته است به هیچ عنوان توجیه پذیر نبوده و به این ترتیب مراتب اعتراض خود را به این اقدام اعلام می‌داریم.
جمعی ا ز دانشجویان هوادار سازمان مجاهدین دانشگاه خواجه نصیر 6بهمن 94


جمعی از خانواده‌های هوادار سازمان مجاهدین خلق در قم در محکومیت سفر آخوند روحانی از جمله نوشتند:
مردم آزادیخواه ایران سالهاست که تحت حاکمیت ملایان انواع دردها و محرومیتها را تحمل کرده و از هر فرصتی برای رساندن صدای مظلومیت خود به گوش دنیا استفاده کرده‌اند. امید مردم ایران نیز پس از تلاشهای خود به حمایت جامعه جهانی برای رسیدن ایران به آزادی و پیشرفت بود که متأسفانه با مماشات صورت گرفته در قالب برجام یک بار دیگر رژیم ایران نسبت به انجام جنایتهای خویش مصمم گردیده است. تأسف آن جایی که شدت می‌گیرد که کشور مهد تمدن و آزادی و قانون قرار است پذیرای کسی باشد که در طول تنها دو سال مسئولیت خود انواع سرکوبها از جمله بیش از دو هزار اعدام را به مردم خود تحمیل کرده و از جار زدن صدور تروریسم نیز هیچ‌گونه ابایی نداشته است. ما خانواده‌های هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران به‌عنوان تنها سازمان مردمی و آلترناتیو رژیم دینی حاکم بر ایران، مراتب تأسف و اعتراض خود را به سفر این جلاد خون‌آشام به مهد آزادی و تمدن اعلام داشته و خواستار اقدام عاجل در جهت جبران این اقدام و تلاش برای برقراری حکومتی آزاد و مردمی در ایران هستیم.
جمعی از خانواده‌های هوادار مجاهدین خلق قم ۹۴.۱۱.6

بیانیه جمعی از کارگران هوادار سازمان مجاهدین خلق در سیستان و بلوچستان در محکومیت سفر روحانی
ما کارگران سیستان و بلوچستان انزجار خود را از دعوت و حضور آخوند روحانی رئیس‌جمهور رژیم آخوندی که مسبب فقر و فلاکت و بدبختی ما کارگران است را به فرانسه محکوم می‌کنیم.
جمعی از کارگران هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران در سیستان و بلوچستان۹۴.۱۱.6.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات