728 x 90

اختلافات سیاسی در ایران,انتخابات,

آخوند احمد خاتمی در نمایش جمعهٴ تهران: چه کسی می‌خواهد فتنه را جمع کند؟

-

آخوند احمد خاتمی
آخوند احمد خاتمی
تهران - 2بهمن 94- نمایش جمعهٴ تهران صحنه بروز وحشت از قیام و حمله به رفسنجانی و روحانی در جنگ هژمونی در نمایش انتخابات بود.
آخوند احمد خاتمی در قسمت اول سخنانش ضمن تأیید حذف فله‌یی باند رقیب گفت: اگر کارگزاری بگوید من زیر بار رد صلاحیتهای شورای نگهبان نمی‌روم، به زیر مجموعه‌اش هم بگوید شما هم بایستید، این اسمش تقلب است.

آخوند خاتمی با اشاره به رفسنجانی و روحانی افزود: این مسئولیتی که بهت دادم لقمه چرب نیست، که بگی اول خودم بعد بچه‌هام بعد باند من.
وی سپس به جریان پول‌های کثیف اذعان کرد و افزود: بابا از کجا می‌آورید شما؟ خرج میلیاردی بکند برود مجلس خبرگان، خرج میلیاردی کند برود مجلس شورا، گیرم که 4سال شما نماینده باشید یا 8سال همه‌اش را جمع کنی به‌اندازه تبلیغاتت نمی‌شود اینها را از کجا آورده‌ای؟

آخوند خاتمی در قسمت دوم سخنانش با اشاره به برجام ضمن سوز و گداز از تحریمهای جدید به باند رفسنجانی-روحانی حمله کرد و از جمله گفت: آفات این پیروزی خوشبینی به دشمن است، فکر کنیم آمریکا لطفی در حق ما کرده که توافق کرده. این بزک کردن دشمن است.

وی افزود: کسانی که تمایل به آمریکا دارند مصدق افراطی هستند اینها ارتجاع را می‌خواهند، عقب‌گرد را می‌خواهند، فردا به این مردم مسلمان می‌گویند مرگ بر آمریکا نگویند تند روی است، شما خودتان تندرو هستید.
آخوند احمد خاتمی ضمن دفاع از حذف فله‌یی باند رقیب تلویحا جای سهم بیشتری برای آنها را به شرطی که هیاهو نکنند و به قانون نظام تمکین کنند باز کرد و افزود: ولو هزار بار هم آقایان بگویند قانونمداری این جور در نمی‌آید با کوبیدن شورای نگهبان، با کوبیدن نظارت، این قانونمداری نیست، خودمداری است که، قران آن را از بت پرستی هم بدتر می‌داند. هیچکس هم مدعی نشده و نمی‌شود که شورای نگهبان و هیأت نظارت معصومند، نخیر آقاجان، بروید از راه قانون خودتان را معرفی کنید دلیل رد صلاحیت‌تان را هم بخواهید قانونی مسائل دنبال بشود.
آخوند خاتمی در قسمتهای پایانی سخنانش با ابراز وحشت از بروز قیام در شکاف تخاصمات باندها، هشدار داد و از جمله گفت: آرامش فضای انتخاباتی یک مسأله بسیار مهم است، شما که اهانت کنید، زیر مجموعه شما هم یکی پس از دیگری جرأت پیدا می‌کنند،
اگر ملک زباغ رعیت خورد سیبی- برآورند غلامان درخت از بیخ
مراقب باشند مسئولان، هی می‌گویند قانون، قانون قانون، بعد می‌بینیم برخی از اجتماعات تبدیل می‌شود به میتینگ ضد شورای نگهبان، این رفتار رفتار درستی نیست والله به مصلحت کشور نیست، به مصلحت انتخابات هم نیست مگر شما نمی‌خواهید انتخابات را برقرار کنید بگذارید فضا آرام باشد. فضا که غبار آلود شد زمینه‌ساز فتنه می‌شود آن وقت کی می‌خواهد فتنه را جمع کند؟.