728 x 90

سرکوب زنان,

مخالفت نماینده خامنه‌ای در اصفهان با حضور زنان در منصب فرمانداری

-

تجمع زنان برای کسب آزادی در ایران - آرشیو
تجمع زنان برای کسب آزادی در ایران - آرشیو
آخوند یوسف طباطبایی نماینده خامنه‌ای در اصفهان گوشه‌یی از زن‌ستیزی حکومت ولایت‌فقیه را به نمایش گذاشت و گفت: صدها مرد در ایران بیکار هستند و بعد برخی هنوز بر به کار گماردن زنان در برخی مناصب مهم اجرایی مانند فرمانداری اصرار می‌ورزند! مسئولان باید در تعیین عامل در پستهای مختلف تقوا به خرج دهند“.

آخوند طباطبایی روز جمعه 13آذر 94 در نمایش جمعه این شهر به‌منظور زمینه‌سازی برای حذف عوامل باند رفسنجانی ـ روحانی در جریان نمایش انتخابات گفت: ”برای انتخابات مجلس یا خبرگان خطی عمل نکنید و به انتخاب افراد ضعیف و کم لیاقت رضایت ندهید“.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/315e1918-fc53-4881-a189-34e6e521751a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات