728 x 90

سرکوب زنان,

اعتراف پاسدار اشتری به وجود ۲۶ارگان مختلف برای سرکوب زنان و دختران ایران

-

سرکوب زنان توسط نیروی انتظامی
سرکوب زنان توسط نیروی انتظامی
پاسدار اشتری سرکرده نیروی انتظامی، بر افزایش اقدامهای سرکوبگرانه با عنوان ”برخورد با ناهنجاریهای اخلاقی“ تأکید کرد.

وی که با نماینده ولی‌فقیه ارتجاع در اصفهان دیدار می‌کرد، گفت: ”در موضوع عفاف و حجاب، 26 دستگاه مسئولیت دارند که یکی از این دستگاهها نیروی انتظامی است البته این نیرو زمانی که نیاز به کارهای قهری و سلبی است باید وارد میدان شود “.

این پاسدار جنایتکار افزود: نیروی انتظامی از حدود یک ماه گذشته وارد میدان شد و برخورد قاطعی را با… هنجارشکنان، آلودگی صوتی و کشف حجاب در خودروها کرد .
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5683fe33-12ac-4591-a9ef-44ab0711ccc7"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات