728 x 90

اعتصاب زندانيان سياسي,اذيت و آزار زندانيان,

بی‌خبری از زندانی سیاسی عباس لسانی در زندان شیراز

-

زندانی آذربایجانی عباس لسانی
زندانی آذربایجانی عباس لسانی
سه‌شنبه 3آذر 94 - هیج اطلاعی از زندانی سیاسی عباس لسانی زندانی اردبیلی که به زندان شیراز تبعید شده در دست نیست.
عباس لسانی بعد از تبعید به زندان عادل‌آباد شیراز هیچ تماسی با خانواده خویش نداشته است.

او در آخرین تماس تلفنی قبل از تبعید با صدایی نحیف، چند ثانیه با همسرش گفتگو کرده است.
عباس لسانی زندانی سیاسی بعد از اتفاقات اخیر و اعتراضات گسترده آذربایجانیها علیه توهین شنیع تلویزیون رژیم علیه هموطنان آذری با فرستادن پیامی صوتی از زندان اردبیل و اعلام اعتصاب‌غذا از اعتراضات مردم آذربایجان حمایت کرده بود.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/cbff154a-69a2-4478-89ef-d89183e77f2e"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات