728 x 90

دخالتهای ایران,اخبار سوريه,

دو پاسدار دیگر از سروستان و یزدآباد در سوریه کشته شدند

-

 پاسداران  به هلاکت رسیده بهزاد سیفی - محمدرضا ابراهیمی
پاسداران به هلاکت رسیده بهزاد سیفی - محمدرضا ابراهیمی
سایت پاسدار قاسم سلیمانی سرکرده نیروی تروریستی قدس 26آبان 94 خبر کشته شدن دو پاسدار دیگر را در سوریه منتشر کرد.

پاسداران کشته شده ستوان دوم پاسدار بهزاد سیفی از نیروهای گروه توپخانه 56 موسوم به یونس شهرستان سروستان از استان فارس و پاسدار محمدرضا ابراهیمی از یزدآباد استان اصفهان می‌باشند.
 
در روز 26آبان همچنین خبر دادند که پاسدار جلیل خادمی از شهرستان فسا در عراق کشته شده و پاسدار ستار عباسی از کرمانشاه در سوریه کشته شده است.