728 x 90

جام زهر اتمى,

اعتراف به نگرانیهای خامنه‌ای بعد از برجام و زهر اتمی

-

محمد جواد لاریجانی تئوریسین شکنجه و سنگسار
محمد جواد لاریجانی تئوریسین شکنجه و سنگسار
جواد لاریجانی تئوریسین شکنجه، اعدام و سنگسار نگرانی خامنه‌ای را از شرایط پس از برجام برملا کرد.

وی که روز چهارشنبه 13آبان در مشهد سخنرانی می‌کرد گفت: امسال آیا به شکل ویژه‌یی در معرض تهدید هستیم یا خیر؟ چرا خامنه‌ای دائم هشدار می‌دهد؟

سه تهدید مهم با مذاکرات معنا پیدا می‌کند؛ یکی تهدید سیاسی است، آمریکایی‌ها خیال می‌کنند ایران زانو زده و عنوان می‌کنند ایران سیطره آمریکا را پذیرفته است؛ این بزرگترین اشتباه غرب است و کسانی که در داخل چنین اشتباهی کرده‌اند خطایی نابخشودنی مرتکب شده‌اند. … این پیام اول ملت ما در برابر بدفهمی از این مذاکرات است، مطلب دوم این‌که آمریکا فکر می‌کند توانمندی ایران را می‌تواند محدود کند، در امر هسته‌یی و سایر امور توان ما کم نمی‌شود ما از دشمن جز شیطنت و مکر انتظاری نداریم، اما خودمان باید هوشیار باشیم و قدر توانمندی خود را بدانیم و نگوئیم مثلاً سانتریفوژ ما قدیمی است و همین چیزهای به نظر قدیمی خواب را از چشم دشمن برده است. آمریکا به‌دنبال زمینه تغییر نظام است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ef81267c-0daf-461b-836c-dda35d494f3b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات