728 x 90

اعتصاب زندانيان سياسي,

شصت و هفتمین روز اعتصاب‌غذای محمدعلی طاهری

-

--
--
محمدعلی طاهری روز یکشنبه 26مهر 94، در حالی شصت و هفتمین روز اعتصاب‌غذای خود را سپری می‌کند که حالش به وخامت گراییده است. 
وی در اعتراض به حکم اعدامش، از روز پنجشنبه 22مرداد 94 دست به اعتصاب‌غذا زده است.
یادآوری می‌شود که روز شنبه 25مهر 94 صدها نفر از مخالفان اعدامش در مقابل زندان اوین تجمع کرده بودند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/01ac580a-21e6-4d84-86fd-d00f167bec90"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات