728 x 90

اختلاس در ایران,

آخوند جوادی آملی: اختلاس و سوءمدیریت کمر نظام را شکسته‌اند

-

اختلاس و سوءمدیریت کمر نظام را شکسته‌اند
اختلاس و سوءمدیریت کمر نظام را شکسته‌اند
آخوند جوادی آملی با اشاره به ابعاد کلان دزدی و اختلاس در رژیم آخوندی گفت: اختلاس و سوءمدیریت کمر نظام را شکسته‌اند.

وی گفت: دادگاه اختلاس نفتی بابک زنجانی آبروی نظام را خدشه‌دار کرد.

 

یک صدم جمعیت دنیا را داریم، 10 درصد از منابع دنیا در کشور ما قرار دارد ولی این اختلاس‌ها ضربه زیادی را به نظام وارد کرده است.