728 x 90

تظاهرات معلمان در شهرهاى ايران,

تجمعهای اعتراضی معلمان فیروز آباد، بجنورد، کرمانشاه، رضوانشهر و بنارک سادات در همبستگی با تظاهرات سراسری معلمان میهن

-

تجمع اعتراضی معلمان در کرمانشاه
تجمع اعتراضی معلمان در کرمانشاه
خبرهای همبستگی معلمان در شهرهای مختلف میهن به‌رغم محدودیتهای ایجاد شده توسط رژیم از دیوار اختناق عبور می‌کنند.
 
در جدید‌ترین خبرها از اعتصاب و تظاهرات سراسر معلمان به‌دنبال فراخوان کانون صنفی معلمان به‌منظور آزادی معلمان در بند، و پایان دادن به تبعیض و چپاول حقوق معلمان خبرهای جدیدی از شهرهای فیروز آباد، بجنورد، کرمانشاه، رضوانشهر و بنارک سادات دریافت شده است.
 
فیروز آباد - تجمع اعتراضی معلمان به‌رغم ترفندهای حکومتی، برگزار شد.

 

کرمانشاه: در تجمع معلمان کرمانشاه حضور زنان معلم بسیار چشمگیر بود. معلمان کرمانشاه بنرها و پلاکاردهایی در حمایت از معلمین زندانی برپا داشته بودند و خواستار آزادی آنها شدند. در پایان تجمع که بیش از دوساعت طول کشید قطعنامه پایانی توسط نماینده معلمان خوانده شد.
 
بجنورد تجمع صدها معلم در خراسان شمالی
صدها تن از معلمان و فرهنگیان استان خراسان شمالی در بجنورد مقابل اداره کل آموزش و پرورش تجمع کردند.
معلمین که تعداد زیادی از آنها را زنان معلم تشکیل می‌دادند، بنرها و پلاکاردهایی در حمایت از معلمین زندانی در دست داشتند و خواستار آزادی آنها شدند در پایان تجمع که بیش از دوساعت طول کشید قطعنامه پایانی قرائت شد.

 

رضوانشهر - روز تجمع اعتراضی معلمان در شهرهای رضوانشهر و بنارک سادات نیز اجرا شد و معلمین و فرهنگیان در این تجمعات اعتراضی شرکت کردند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8aba1ca3-a2af-42a8-a811-b84d42deafa5"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات