728 x 90

سرکوب زنان,تشدید سرکوب ,

۹۰۰هزار تومان جریمه نقدی برای متهمین به جرم آخوند‌ساخته بدحجابی

-

دستگیری زنان به جرم آخوند ساخته بدحجابی
دستگیری زنان به جرم آخوند ساخته بدحجابی
24شهریور به‌نقل از خبرگزاری حکومتی مهر، یکی از کارگزاران رژیم در دادسرای موسوم به ارشاد تهران اذعان کرد که در روزهای اخیر چندین پرونده در برخورد با بدحجابی در دادسرا تشکیل شده که در دو مورد دادگاه متهمان را به پرداخت ۹۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم کرد. این کارگزار رژیم اشاره کرده است که از ابتدای سال 94 به 73مجتمع مسکونی با هدف مبارزه با جشنهای شبانه یورش برده‌اند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/94c804c6-db47-4fb5-9ee5-bcdd09290e7e"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات