728 x 90

اذيت و آزار زندانيان,زندانیان سیاسی,

جان باختن ناگهانی زندانی سیاسی شاهرخ زمانی، مبازر پیگیر حقوق کارگران در زندان گوهردشت کرج

-

 -
-
زندانی سیاسی کارگر شاهرخ زمانی، مبارز پیگیر حقوق کارگران میهنمان روز یکشنبه به‌طور ناگهانی در زندان گوهردشت کرج جان باخت. ساعت 5 روز 22شهریور 94 همبندان شاهرخ برای بیدار کردن او بربالینش حاضر شدند و مشاهده کردند که دهانش پر از خون و یک ناحیه از سر او کبود است.
مقاومت ایران با ابراز تأسف و تسلیت به خانواده و همبندان و یاران کارگر شاهرخ زمانی به تحقیق بین‌المللی درباره مرگ مشکوک این زندانی سیاسی مقاوم در اسارت دژخیمان خامنه‌ای فراخوان داد.
 
شاهرخ زمانی نقاش ساختمان و از فرزندان مردم تبریز و عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری بود. او در خردادماه سال 1390 به‌خاطر نقش فعالش در اعتراضات و اعتصابات کارگری دستگیر شده بود و در اسفند 1392 به زندان قزلحصار و یک ماه بعد به زندان گوهردشت منتقل شد. او در مدت اسارت بارها تحت فشارها و اذیت و آزار دژخیمان رژیم قرار گرفت و از خدمات درمانی محروم بود و بارها در اعتراض به رفتارهای وحشیانه و غیرانسانی دست به اعتصاب‌غذای طولانی‌مدت زد.
 
شاهرخ زمانی در آخرین پیامش برای کارگران که یک هفته پیش فرستاد از آنان خواست برای احقاق حقوق خود دست به اعتراض بزنند و در همبستگی با جنبشهای معلمان، پرستاران و سایر اقشار به جان آمده میهنمان به‌طور سازمان‌یافته و سراسری عمل کنند.
 
 
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5a32bc32-449a-462f-9401-6a925e6f91b0"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات