728 x 90

سرکوب زنان,تشدید سرکوب ,

پردیس - سرکوب زنان به بهانه آخوند‌ساخته بدحجابی

-

سرکوب زنان به بهانه آخوند ساخته بد حجابی
سرکوب زنان به بهانه آخوند ساخته بد حجابی
15شهریور 94 دادستانی جنایتکار پردیس گفت: برخورد با بدحجابی در دستور کار دادستانی این شهرستان قرار گرفته است.
حیدر فتاحی دادستان دژخیم پردیس طرح کرد که بیشترین پرونده‌هایی که در مراجع قضایی شهرستان پردیس مطرح می‌شود مبارزه با نوع پوشش زنان و موضوع آخوند‌ساخته بدحجابی می‌باشد. این سرکرده قضاییه رژیم اضافه کرد که بدحجابی مشمول مجازات است و طبق تبصره همین ماده زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و جزای نقدی از ۵۰ هزار تومان تا ۵۰۰ هزار تومان محکوم می‌شوند و یا در موارد دیگر به ۷۴ ضربه شلاق یا حبس تا دو ماه محکوم می‌شود.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/98bc4b88-8363-4224-bd75-b087e618d378"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات