728 x 90

اذيت و آزار زندانيان,زندانیان سیاسی,

احضار و تهدید زندانی سیاسی علی معزی توسط دژخیمان خامنه‌ای

-

زندانی سیاسی علی معزی
زندانی سیاسی علی معزی
روز سه‌شنبه10شهریور 94 دژخیمان خامنه‌ای زندانی سیاسی علی معزی پدر دو مجاهد اشرفی را به اجرای احکام در زندان مرکزی کرج احضار کردند و او را تهدید کردند در صورتی‌که از رفتن به دادگاههای فرمایشی رژیم خودداری کند وی را به سلولهای انفرادی منتقل می‌کنند.
علی معزی زندانی سیاسی دهه 60 تاکنون حاضر به رفتن به دادگاههای ارتجاع نشده است. دژخیم مقیسه رئیس اجرای احکام همراه با تعدادی دیگر با عربده‌کشی و رفتارهای وحشیانه خطاب به زندانی سیاسی علی معزی گفت: «تو را به ۱۵ روز انتقال به سلول انفرادی تعلیقی محکوم می‌کنم و در صورتی‌که بار دیگر دادگاه تو را احضار کرد و در آن شرکت نکردی به سلول انفرادی خواهی رفت».
زندانی سیاسی علی معزی از بیماری سرطان پروستات، بیماری کلیوی و چندین بیماری دیگر رنج می‌برد. وی هنگامی که در حال معالجه بیماری سرطان پروستات بود دستگیر و از آن زمان تا کنون از درمان جدی وی خودداری می‌کنند.