728 x 90

زندانیان سیاسی,اعدام دسته جمعي,اخبار اعتراضي,

تجمع خانواده و اقوام بهروز آلخانی در مقابل زندان ارومیه در اعتراض به اعدام فرزندشان

-

تجمع خانواده و اقوام بهروز آلخانی در مقابل زندان ارومیه
تجمع خانواده و اقوام بهروز آلخانی در مقابل زندان ارومیه
از اولین ساعتهای بامداد امروز چهارشنبه 4شهریور خانواده و اقوام زندانی سیاسی کرد بهروز آلخانی که به دست دژخیمان خامنه‌ای اعدام شد، در مقابل زندان مرکزی ارومیه و بیدادگاه ارتجاع در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. جمع زیادی از مردم روستای آق برزه زادگاه بهروز آلخانی نیز در این تجمع شرکت دارند.
هنوز هیچ‌کدام از مقامهای رژیم حاضر به پاسخگویی به معترضان نشدند.
اعضای خانواده بهروز آلخانی می‌گویند در دیدار روز سه‌شنبه 3شهریور، بهروز از روحیه بسیار بالایی برخوردار بود و بر مواضع خودش ایستاده بود.