728 x 90

تشدید سرکوب ,اذيت و آزار زندانيان,سرکوب زنان,

شرایط ضدانسانی برای زنان زندانی در زندان قرچک ورامین

-

زندان قرچک ورامین
زندان قرچک ورامین
1شهریور 1394 - بیش از یک هفته است که فاضلاب سالنهای ۵، ۶ و۷ زندان قرچک ورامین (شهر ری) در حیاط این زندان که زندانیان از آن به‌عنوان هواخوری استفاده می‌کنند بالا زده است. بوی بد و متعفن فاضلابها باعث شده است که امکان هواخوری از صدها زن زندانی سلب شود. دژخیمان خامنه‌ای از این وضعیت به‌عنوان وسیله‌یی برای شکنجه زندانیان استفاده می‌کنند.
به‌رغم اعتراضات زنان زندانی، زندانبانان از پاسخ گویی به خواسته‌های زندانیان و رفع این مشکل حاد خودداری کرده و با رفتاری وحشیانه و غیرانسانی با زنان زندانی برخورد می‌نمایند.
از طرفی دیگر زندانبانان هر ماه یکبار اقدام به تخلیه زباله‌ها از زندان که محل نگهداری آنها در نزدیکی فروشگاه زندان می‌باشد می‌کنند.
فصل تابستان و گرمای شدید باعث شده است که زندانیان زن از بوی تعفن آن نیز شدیداً احساس ناراحتی کنند خصوصاً زندانیانی که دچار ناراحتی تنفسی هستند با شرایط حادتری مواجه هستند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b173825d-1795-4d5e-a9ac-c30847672f2c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات