728 x 90

-

زنگ خطر در روزنامه‌های باند روحانی ـ رفسنجانی

-

آخوند روحانی و آخوند رفسنجانی
آخوند روحانی و آخوند رفسنجانی
«مراقب ظرفیت مردم باشید!» این جمله سرتیتر مقاله‌یی در روزنامه‌ی ابتکار از باند رفسنجانی-روحانی است
که آشکارا نسبت به پتانسیل انفجاری جامعه و فوران اعتراضات و شعله‌ور شدن مجدد قیامها در شرایط «پسامذاکره» هشدار داده است. یعنی در حالی که آخوند روحانی تلاش می‌کند با شیادی و وعده‌های سرخرمنی مثل «غرس نهال در باغ» به جای «خرید میوه!»، دروغها و کلیدبازیهای دو و نیم ساله‌اش در مورد دوران بعد از زهرخوران را رفع و رجوع کند، روزنامه‌ها در وحشت از گر گرفتن خیزشهای مردمی، زنگهای هشدار را در درون باند خودش هم به صدا در آورده است. روزنامه حکومتی ابتکار با اشاره به پیامدها و و خطرات شرایط پس از جام زهر می‌نویسد: «احمدی‌نژاد تحریمها... را کاغذ‌پاره می‌خواند»، «اما روحانی باید به پیامدهای... این فتح الفتوح توجه ویژه نماید!» بعد هم با برشمردن مواردی مثل «افزایش قیمت خودرو» و «قرص و محکم» ایستادن ارزش دلار! در دوران بعد از زهرخوران اتمی، اعتراف می‌کند که «اصلا هیچ چیز به سمت تأمین انتظارات گام برنمی‌دارد». این روزنامه حکومتی در ادامه با هشدار در این مورد که مطالبات مردمی نباید زمینه‌ساز اعتراضات اجتماعی بشود می‌نویسد: «مردم... بایست نتیجه تحولات را روی سفره‌هاشان لمس نمایند» و «نبایست فضا برای کسانی که می‌خواهند از آب گل آلود ناامیدی مردم ماهی مقصود صید کنند باز شود».

واقعیت این است که وحشت از انفجار اجتماعی برای طلب خواستهای به‌حق، ارکان حکومت آخوندها را به لرزه در آورده است. چون می‌دانند که وقتی مردم و جوانهای عاصی ایران، برخاستن و شورش و اعتراض را اراده کنند دیگر هیچ نیرویی توان رویارویی با این «ظرفیت» عظیم را نخواهد داشت.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/375ef3db-9824-4e99-9c26-e7c47ed970a0"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات