728 x 90

مذاكرات هسته اي,

آخوند علم الهدی: توافق اتمی عبور از خط قرمز خامنه‌ای است

-

مذاکرات هستهای در وين
مذاکرات هستهای در وين
آخوند احمد علم‌الهدی روز جمعه 16مرداد 94 توافق اتمی وین را «‌ عبور و تجاوز» از خط قرمزهای خامنه‌ای دانست و از اعضای مجلس ارتجاع خواست هنگام بررسی آن به مسئولیت شرعی! خود توجه ویژه داشته باشند.
وی در نمایش جمعه مشهد همچنین از اعضای مجلس ارتجاع خواست اگر می‌خواهند توافق اتمی وین را تصویب کنند «‌ به فکر آخرت خود باشند».
وی گفت: «‌ هر چند که در این توافقنامه اصول رهبری نقض شده است اما اگر نمایندگان به این نتیجه برسند که رد این توافقنامه برای کشور هزینه زیادی دارد… باید خود در برابر هر تصمیمی که می‌گیرند پاسخگو باشند».