728 x 90

تشدید سرکوب ,

تهران - یورش وحشیانه نیروی انتظامی به خانه‌های مردم در نازی آباد و جوادیه

-

دستگیری جوانان
دستگیری جوانان
دولت آخوند حسن روحانی، که در برابر خیزشهای اقشار به‌پاخاسته هم‌چون پزشکان، پرستاران و معلمان و کارگران، این روزها ناگزیر از عقب‌نشینی شده است، برای مهار فضای انفجاری جامعه به‌خصوص در بین اقشار محروم در جنوب شهر، به نیروهای سرکوبگر انتظامی دستور یورش وحشیانه به خانه‌های مردم در محلات جنوب شهر تهران از جمله نازی آباد و جوادیه را داد. این اقدام تدافعی و وحشت‌آلود رژیم در شرایطی است که در روزهای اخیر با به‌کارگیری موج اعدامهای علنی و جمعی در شهرهای مختلف، رژیم نتوانسته است وحشت خود از فضای انفجاری را التیام دهد.
مزدوران نیروی انتظامی تحت‌امر وزارت کشور دولت حسن روحانی صبح روز پنجشنبه 8مرداد ساعت 4صبح، در منطقه جوادیه و نازی آباد به بهانه حمایت از مردم و مبارزه با اشرار به تعدادی از خانه‌های مردم حمله کردند و با روش‌های وحشیانه بدون مجوز وارد خانه‌های مردم شده و تعدادی از جوانان را دستگیر و در برابر چشم دیگران شروع به ضرب و شتم آنها کردند. مزدوران به‌صورت انبوه این محلات را به اشغال خود درآورده بودند و با به رخ کشیدن تجهیزات سرکوبگرانه سعی در ایجاد فضای ارعاب برای جوانان و مردم را داشتند ساعتی بعد از این‌که دیدند گرداندن جوانان دستگیرشده در محله بیشتر موجب نفرت مردم شده است دست به عقب‌نشینی زدند.