728 x 90

تشدید سرکوب ,سرکوب زنان,

تاکید پاسدار اشتری بر تشدید سرکوب زنان

-

حسین اشتری، سرکرده نیروی سركوبگر انتظامی  رژیم
حسین اشتری، سرکرده نیروی سركوبگر انتظامی رژیم
روز گذشته 23تیرماه پاسدارحسین اشتری، سرکرده نیروی سرکوبگر انتظامی، برای بالا بردن فضای سرکوب به‌منظور مهار جامعه بعد از خوردن زهر هسته‌ای، اجرای طرح آخوند‌ساخته ارتقاء امنیت اخلاقی در کشور را بار دیگر علم کرد و آن را از اولویتهای پلیس دانسته و گفت: نیروی انتظامی وظیفه دارد از بروز ناهنجاری در کشور جلوگیری کند.
پاسدار اشتری گفت: با کشف حجاب زنان در داخل خودروها برخورد خواهد شد.
وی که در نشست سرکردگان پلیس تهران بزرگ سخنرانی می‌کرد تأکید کرد: برخورد با مظاهر فساد وظیفه نیروی انتظامی است و این نهاد اقدامی خارج از چارچوب قانونی انجام نمی‌دهد ،این اقدامات در حالی است که آخوند حسن روحانی مدتی قبل دجالگرانه عنوان کرده بود که پایبندی به حجاب با زور جبر امکانپذیر نیست. اما نیروهای تحت‌امر وزارت کشورش کماکان بر این امر سرکوبگرانه تأکید می‌کنند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/37db16f1-d1b1-48ef-82c3-b4bbc90518c3"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات