728 x 90

مذاكرات هسته اي,

برونو ترتره کارشناس ارشد در بنیاد تحقیقات استراتژیک پاریس: رژیم ایران بازرسیها را نمی‌پذیرد

-

برونو ترتره کارشناس ارشد در بنیاد تحقیقات استراتژیک پاریس
برونو ترتره کارشناس ارشد در بنیاد تحقیقات استراتژیک پاریس
برونو ترتره کارشناس ارشد در بنیاد تحقیقات استراتژیک پاریس پذیرش بازرسیهای لازم توسط حکومت آخوندی را نامحتمل دانست و تأکید کرد که این امر با ماهیت رژیم هم‌خوانی ندارد.
وی در مصاحبه با سیمای آزادی، گفت:
کسی نمی‌داند که تاریخ 30ژوئن توافقی خواهد بود یا نه؟ چیزی که قطعی است این است که همه می‌خواهند باور کنند که توافقی خواهد بود. اما همه می‌دانیم که در آخرین روزها و آخرین ساعتها احتمالاً همه‌چیز تعیین‌تکلیف خواهد شد. چیز دیگری که قطعی است این است که به‌سختی می‌شود تصور کرد که توافق خوبی باشد، البته اگر توافقی در کار باشد. خیلی دشوار می‌شود باور کرد که جمهوری اسلامی میزان انجام بازرسیهای لازم را برای چنین توافقی بپذیرد، که معنی آن باز کردن بسیاری از تأسیسات رژیم برای بازرسی است. ولی فکر نمی‌کنم که این با ماهیت این رژیم هم‌خوان باشد.

از زمان انقلاب این رژیم تلاش کرده در همه‌جا، در منطقه نفوذ خود را به‌طرق مختلف گسترش بدهد؛ با استفاده از حمایتهای مالی تا استفاده از روشهای تروریستی که فکر می‌کنم در ماهیت این رژیم است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/bef2d4ba-84d1-461c-84d7-c44c5b71a0ff"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات