728 x 90

اعدام دسته جمعي,تشدید سرکوب ,

نامه دادخواهی ۵۴زندانی زیر اعدام در قزلحصار کرج

-

زندان قزلحصار
زندان قزلحصار
54تن از زندانیان محکوم به اعدام در واحد 2 زندان قزلحصار - واحد اعدامی‌ها، طی نامه‌یی از مردم ایران و جهان و نهادها و ارگانهای حقوق‌بشری خواستند برای لغو حکم اعدام آنها تلاش کنند.
در این نامه دادخواهی به فشارهای ضدانسانی در زندانها و شکنجه‌گاههای رژیم آخوندی اشاره شده و آمده است: «این دست‌اندرکاران اصلی و میلیاردر حکومتی هستند که تریلر تریلر روزانه مواد مخدر وارد کشور می‌کنند؟!
99درصد زندانیان قزل‌حصار از بیچارگان و گرسنگان طبقه سوم جنوب شهر و مناطق فقیر ایران هستند. ما از مردم شریف ایران و جهان و تمامی نهادهای حقوق‌بشری می‌خواهیم به داد ما مظلومین برسند. با توجه به خطر اعدام فوری، ما از اعلام اسامی خود معذوریم».
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/1dee69c2-92c3-4e2c-8493-c7b96bec02c3"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات