728 x 90

گردهمايي بزرگ ايرانيان,

جان بولتون: اشتباهات آمریکا باعث ادامه برنامه اتمی رژیم ایران شده است

-

جان بولتون سفیر سابق آمریکا
جان بولتون سفیر سابق آمریکا
جان بولتون سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل‌متحد در صحبتهای خود گفت: افتخار بزرگی هست که نزد شما هستم. اشتباهات سیاست خارجی آمریکا باعث ادامه دادن دیکتاتوری آخوندی به برنامه اتمیش شده است.
وی تأکید کرد: این توافقنامه نمی‌تواند مانع فریبکاری رژیم آخوندی در دستیابی به بمب اتمی شود. برنامه مخفی هسته‌یی آخوندها به‌روشنی ادامه دارد. هیچ دلیلی هم وجود ندارد که رژیم آن را کاهش داده باشد. همه چیز حاکی از آن است که این رژیم هم‌چنان در حال حمایت از گروه حزب‌الله و حمایت از فعالیتهای مخرب در منطقه است. جهان باید آنچه که این رژیم به‌دنبال آن است را در نظر بگیرد. این رژیم به‌طور واقعی به پای مذاکرات نیامده است و این مذاکرات مانع دستیابی این رژیم به سلاح اتمی نخواهد شد. رژیم آخوندی 35سال است که فریبکاری کرده و چرا باید معتقد باشیم که این رژیم از درونش تغییر خواهد کرد. فعالیتهای این رژیم باعث یک مسابقه تسلیحاتی در منطقه خواهد شد. سلاح هسته‌یی در دست آخوندهای حاکم بر ایران آنان را جریتر خواهد کرد و باعث تشدید وضعیت بحرانی در خاورمیانه خواهد شد.
جان بولتون در پایان گفت: ما باید جلو فعالیتهای اتمی رژیم را بگیریم.