728 x 90

مذاكرات هسته اي,

ششمین دور مذاکرات در وین - عباس عراقچی: مذاکرات سخت و پیچیده و خیلی کند است

-

عباس عراقچی
عباس عراقچی
معاون وزیر خارجه رژیم در ششمین دور مذاکرات در وین گفت: کار، سخت، پیچیده و خیلی کند پیش می‌رود.
عباس عراقچی افزود: بنای ما در این مذاکرات بر بی‌اعتمادی است و این یک واقعیت است. ما به هیچ‌وجه به طرف مقابل اعتماد نداریم، طرف مقابل هم اعتماد ندارد و لذا همه ترتیبات در توافق به‌گونه‌یی خواهد بود که هر طرف اگر احساس کند که طرف مقابل دارد تعهدات را نقض می‌کند، بتواند برگردد.
عراقچی گفت: توافق نهایی بیش از ۲۰ صفحه متن اصلی و ۴۰ تا ۵۰ صفحه مجموعه ضمائم دارد که قسمتهای مختلف این متن و ضمائم آن هنوز در پرانتز است، بعضی موارد مورد اختلاف است.
عراقچی در توضیح بیشتر کندی مذاکرات گفت: در نگارش متن یک موضوعی از لحاظ فنی حل می‌شود، اما از لحاظ سیاسی حل نمی‌شود، یک موضوع از لحاظ سیاسی و فنی حل می‌شود، اما از نظر حقوقی مشکل دارد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/400548aa-352e-46fd-9e54-a30952463f81"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات