728 x 90

حمايت جهاني از مقاومت ایران,

تلویزیون العربیه: مریم رجوی می‌گوید مردم ایران رژیم ولایت‌فقیه را نمی‌خواهند

-

مریم رجوی
مریم رجوی
تلویزیون العربیه طی برنامه‌یی در مورد جنایت رژیم آخوندی، به سخنان رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی استناد کرد که مردم ایران رژیم ولایت‌فقیه را نمی‌خواهند.
خانم رجوی گفت:
مردم ایران رژیم ولایت‌فقیه را نمی‌خواهند. مردم ایران آن قانون اساسی که توسط آن ولایت‌فقیه آمده است را نمی‌خواهند. این دلیل مقاومت در مقابل ولایت‌فقیه است که 120هزار شهید داده است.
این مقاومت هنوز ادامه دارد. بنابر‌این می‌خواهم به مردم منطقه بگویم، آخوندها مردم ایران را نمایندگی نمی‌کنند. مردم ایران رژیم ولایت‌فقیه را نمی‌خواهند. مردم ایران به‌دنبال ایرانی دموکراتیک و آزاد هستند که در آن، انتخاب آزاد برای تمامی احاد مردم و در تمامی صحنه‌ها به‌رسمیت شناخته شده باشد. برای تمامی آحاد مردم و در همه زمینه‌ها، از جمله حق انتخاب دین و عقیده و حزب و سازمان و گروه وجود داشته باشد و تمامی آحاد مردم ایران در تمامی حقوق مساوی باشند. تمامی اقلیتهای دینی و فکری و اعتقادی با هم مساوی باشند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/1bf12fed-059f-4d12-90e3-37836b44d9e1"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات