728 x 90

اعتراض و قيام در كردستان,

راهپیمایی زنان سنندج در حمایت از قیام مهاباد

-

حمایت زنان از قیام مهاباد - آرشيو
حمایت زنان از قیام مهاباد - آرشيو
روز یکشنبه 20اردیبهشت جمعی از زنان سنندج از چهار راه صفری به سوی میدان آزادی این شهر راهپیمایی کردند و حمایت خود را از قیام مردم مهاباد ابراز کردند.
آنان در حالی که شعار می‌دادند: «مهاباد تنها نیست، سنندج پشتیبان آنست» و «زن، زندگی، آزادی».
زنان تظاهر کننده در سنندج ایستادگی فریناز خسروانی در مقابل تعدی مأمور اطلاعات رژیم آخوندی و خیزش مردم مهاباد را ستودند.
گزارشهای دریافتی حاکی است روز یکشنبه 20اردیبهشت در شهرهای سقز و مریوان نیز درگیریهایی میان جوانان و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی رخ داده است.