728 x 90

اعتراض و قيام در كردستان,

بازداشت ۷۰۰تن از مردم مهاباد توسط ارگانهای اطلاعاتی- امنیتی رژیم ایران

-

درگیریهای مردم با نیروهای سرکوبگر در شهر مهاباد
درگیریهای مردم با نیروهای سرکوبگر در شهر مهاباد
در خلال خیزش جوانان مهاباد از (پنجشنبه 17اردیبهشت) تا صبح روز جمعه 18اردیبهشت طبق اطلاعات موثق دریافتی حدود 700نفراز جوانان و مردم مهاباد بازداشت شده یا احضار و بعد بازداشت شده‌اند.
این بازداشتها توسط ارگانهای مختلف اطلاعاتی - امنیتی رژیم بوده اما توسط سرکردگان اطلاعات سپاه پاسداران هدایت می‌شده‌اند.
اغلب بازداشت‌شدگان را اطلاعات سپاه پاسداران به شهرهای پیرانشهر و بوکان منتقل کرده است.
بسیاری از بازداشت‌شدگان مجروحان هستند. رژیم در جریان سرکوب خیزش مردم مهاباد و در وحشت از گسترش و استمرار آن به‌طور گسترده‌یی از شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای استفاده کرده است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات