728 x 90

اخبار اینترنت,سانسور در ایران,

رژیم ایران در ردیف بدترین سانسور کنندگان مطبوعات در جهان

-

کمیته حفاظت از روزنامه نگاران
کمیته حفاظت از روزنامه نگاران
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در آمریکا روز سه‌شنبه لیست جدیدی از بدترین رژیمهای سانسور کننده مطبوعات در جهان منتشر کرد. در این لیست نام رژیم ایران در ردیف هفتم آمده است.
تهیه این لیست سالانه بر مبنای روش‌هایی صورت می‌گیرد که حکومتها برای سانسور رسانه‌ها به‌کار می‌برند، مانند زندانی کردن روزنامه‌نگاران، تدوین قوانین سرکوبگرانه و ممانعت ازدسترسی به اینترنت.