728 x 90

اخبار کارگری,اخبار اعتراضي,

فراخوان کانون کارگران متحد ایران برای گرامیداشت روز کارگر

-

 -
-
کانون کارگران متحد ایران در بیانیه‌ای برای گرامیداشت روز کارگر فراخوان داد. در این بیانیه از جمله آمده است:
این که کارگران خود باید روی پای خود، حق‌شان را بگیرند به یک فرهنگ تبدیل شده است.
فرا رسیدن روز جهانی کارگران، در این میانه، می‌تواند هم اعتراضی علیه همه ستمها باشد و هم سرمشقی برای استمرار بیشتر ایستادگیها و مبارزات کارگران برای رسیدن به حقوق شان.
ما همه کارگران و زحمتکشان ایران را در روز خودشان به برگزاری تجمعات اعتراضی فرا می‌خوانیم و از همه هموطنان می‌خواهیم با شرکت در این تجمعات، به یاری کارگران و زحمتکشان ایران، این سرمایه‌های انسانی اصلی و اصیل ملت برخیزند و فریادشان علیه بیداد و ستم را رساتر سازند
در این راستا برگزاری تجمعات اعتراضی در تهران در مقابل وزارت کار و در شهرستانها در مقابل استانداریها را به همکاران توصیه می‌کنیم.
عطف به این‌که روز اول ماه می 94، برابر با جمعه و تعطیل می‌باشد کارگران و زحمتکشان و همه مردم شریف تهران را فرامی‌خوانیم که صبح پنجشنبه 10اردیبهشت ساعت 10تا12 در برابر وزارت کار گردهم آیند و در شهرستانها، کارگرانی که امکان آمدن به تهران را ندارند، در مقابل استانداریها در همین روز و همین ساعت تجمع خود در بزرگداشت روز جهانی کارگر را برگزار نمایند.
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/609c3201-b353-427d-b264-083cb5b2f767"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات