728 x 90

-

فراخوان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در مورد یمن

-

شورای همکاری خلیج
شورای همکاری خلیج
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از خارج شدن عبد ربه منصور هادی رئیس‌جمهور یمن از محاصره حوثیها و استقرار او در عدن استقبال کردند. کشورهای عضو شورا خواهان برداشته شدن محاصره از روی نخست‌وزیر و دیگر شخصیتهای سیاسی که هنوز در محاصره حوثیها هستند شدند و بر آزادی افرادی که توسط حوثیها ربوده شده‌اند تأکید کردند.

آنان همچنین از روند سیاسی مسالمت آمیزی که بر اساس ابتکارعمل کشورهای عضو این شورا تدوین شده حمایت کردند. این کشورها از شورای امنیت ملل‌متحد خواهان آن شدند که با حمایت از مشروعیت عبد ربه منصور هادی مسئولیت هایش را در زمینه امنیت یمن به عهده بگیرد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/2ed9219d-0524-40c9-8b5e-c945ad6e5c37"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات