728 x 90

اعدام دسته جمعي,

اعدام ۱۲تن دیگر در زندانهای عادل‌آباد و بم

-

اعدام بدست مزدوران جنايتكار رژيم آخوندى
اعدام بدست مزدوران جنايتكار رژيم آخوندى
به قرار اطلاع رژیم ضدبشری روز 3اسفند 9 زندانی را در زندان عادل‌آباد شیراز و 3تن را به اسامی محمد حجت آبادی، رسول نادری و حسین میر دوست در زندان بم به دار آویخت.
طی روز یکشنبه سوم اسفند، 20زندانی در زندانهای بندرعباس، شیراز و بم اعدام شدند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات