728 x 90

مجاهد قهرمان محمد مقدم

محمد مقدم
محمد مقدم
یکی از فرماندهان قهرمان صحنهٴ حماسه نوزده بهمن مجاهد شهید محمد مقدم بود.
محمد متولد سال 1330 در تهران و دانشجوی مدیریت دانشکدهٴ علوم و ارتباطات بود. او در سال‌52 به‌دلیل شرکت در فعالیتهای مبارزاتی علیه رژیم شاه دستگیر و به‌ 4سال زندان محکوم شد. آشنایی نزدیکتر او با مجاهدین مسیر زندگیش را نیز به‌کلی تغییر داد. او در زندان در ارتباط با تشکیلات مجاهدین قرار گرفت. در دوران انقلاب ضدسلطنتی محمد به همراه تنی چند از مجاهدین نقش به‌سزایی در یورشهای مسلحانه به مراکز ساواک و شهربانی شاه و پایگاهها و پادگانهای ارتش سرکوبگر داشت.
پس از سرنگونی رژیم شاه خائن محمد ابتدا مسئولیت اطلاعات ستاد مرکزی مجاهدین در تهران را عهده‌دار گردید و از اواسط سال58 مسئولیت نهاد دانش‌آموزی را به‌عهده گرفت. در تظاهرات عظیم 30خرداد60 محمد یکی از فرماندهان در صحنه بود. توان بالای او در فرماندهی نظامی، درک و انطباق انقلابی با ارزشها و مناسبات مجاهدین و فداکاری و ایثار لازم برای چنین مناسباتی بود که محمد را به‌یک فرمانده جدی و شایسته برای واحدهای ویژه حفاظت سردار شهید خلق موسی خیابانی ارتقا داد. محمد در تمام ماههای پرمخاطرهٴ پس از خرداد 60 و درگیریهای مستمر مجاهدین با پاسداران خمینی در تهران، به وظایف خود عمل کرد و سرانجام در تابلو شورانگیز عاشورای مجاهدین، افتخار پاکبازی در مسیر مجاهدین را از آن خود نمود.