728 x 90

شیرزن مجاهد مهشید فرزانه‌سا

مهشیدی فرزانه سا
مهشیدی فرزانه سا
مجاهد شهید مهشید فرزانه‌سا متولد سال‌۱۳۳۷ در تهران بود.
دوران آشنایی مهشید با مبارزه و ورود او به‌ عرصه فعالیتهای سیاسی، به‌ سالهای دیکتاتوری شاه خائن باز می‌گردد.
مهشید در سال‌57 تحصیلات متوسطه را به‌پایان برد و در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران ثبت‌نام کرد و در همین سال فعالانه در تظاهرات و قیامهای مردمی در جریان انقلاب ضدسلطنتی شرکت نمود.
با پیروزی انقلاب ضدسلطنتی، مهشید نیز در کنار برادران مجاهدش فعالیت مبارزاتی خود را به‌صورت حرفه‌یی در سازمان مجاهدین آغاز می‌کند و در پرتو ایمان و انگیزه‌های مبارزاتی از استعدادهای خود در راه انجام مسئولیتهای انقلابیش در بخشهای دانشجویی و آموزش سازمان بیشترین استفاده را می‌نماید.
مهشید قهرمان در عاشورای 19بهمن60 در کنار اشرف و موسی حماسه آفرید و سرفرازانه به‌شهادت رسید.