728 x 90

مجاهد شهید مهناز کلانتری

مجاهد شهید مهناز کلانتری
مجاهد شهید مهناز کلانتری
مجاهد شهید مهناز کلانتری که در حماسه عاشورای مجاهدین در یکی از پایگاههای مرکزی سازمان واقع در خیابان سلطنت‌آباد قهرمانانه جنگید و به‌شهادت رسید، در سال‌۱۳۳۵ در تهران متولد و در سال‌۱۳۵۴ تحصیلات خود را در رشته مکانیک دانشگاه علم و صنعت تهران ادامه داد. انگیزه‌های او برای قدم گذاشتن در مسیر مبارزه با ظلم و نابرابری، هنگامی که در دانشگاه با دانشجویان هوادار مجاهدین آشنا شد، به سرعت شکوفا گردید. او در شمار نخستین دانشجویانی بود که بعد از پیروزی انقلاب به‌ فعالیت مبارزاتی حرفه‌یی در ارتباط با تشکیلات مجاهدین روی آوردند. نخست در ستاد مجاهدین در تهران مسئولیت یک تیم از خواهران را در انتظامات ستاد به‌عهده گرفت. و پس از آن در مواضع مختلفی که در بخشهای شهرستان، حفاظت و دیگر نهادهای سازمان به‌عهده داشت، مسئولانه پاسخ گفت. او در سازمان، پیوسته یک مسئول دلسوز؛ و از این نظر بسیار مورد علاقه و احترام تحت مسئولانش بود. جدیتش در انجام مسئولیتها، او را در نظر فرماندهان سازمان، به‌یک مسئول قابل اتکا ارتقا داده بود. مهناز در سال‌۵۹ به‌مدت چند ماه تحت مسئولیت سمبل زن انقلابی مجاهد، شهید اشرف رجوی، قرار گرفت. سرانجام در جریان سلسله نبردها و مقاومت حماسی مجاهدین در برابر پاسداران خمینی در روز ۱۹بهمن سال‌۶۰ جنگید و سرفرازانه در عاشورای مجاهدین به‌شهادت رسید.